“Pyramus and Thisbe”, režisore – Laura Raud

Sinopse

Šī mūsdienu pielāgošanās klasiskajam grieķu mītam izklāsta stāstu par Piramus un Tisbi – jauniem mīlniekiem, kuriem, par spīti uzaugot nelabvēlīgos apstākļos, izdevās saglabāt savu iekšējo labestību. Nelabvēlīgo apstākļu dēļ, viņiem ir iespēja komunicēt tikai caur nelielu ventilācijas vārpstu, kas savieno viņu dzīvokļu tualetes. Liktenīgajā dienā, kad viņi abi bēg no savām mājām, neizdodas to iecerētie plāni, tādējādi mīlnieku tikšanās galu galā notiek daudz citādāk, kā cerēts.


Režisore Laura Raud

Laura Raud ir igauņu scenārija autore un režisore. Tā kā uzaugusi divvalodu rakstnieku un mākslinieku ģimenē, vienmēr bijusi ieinteresēta atrast veidus, kā izklāstīt stāstus radošā vidē. Laura šogad absolvēja Baltijas Filmu un mediju skolu ar bakalaura grādu Filmu Mākslas programmā.

0 0
Feed